Николай Мирчев

115 години Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Добрич“ гр. Добрич

 

Илия Михайлов

Председател на УС на

Сдружение „ЛРД – Добрич“
гр. Добрич

Заслужил деятел и
член на УС на НЛРС – СЛРБ

 

 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДЕЛОТО НА ПЪРВИТЕ

 

В живота на всеки човек има различни по характер и значение годишнини. Те маркират жизнения му път, също и на неговите близки: родители, съпруг или съпруга, дъщери и синове, внуци и правнуци, на приятели.

Има една многобройна група хора, обединени от интересите си към природа и животни, от страстта към ловуването и спорта. В нея съм заедно с близо 120 000 мъже и жени от цялата страна, които си приличат най-вече по ловно-рибарските мераци. И част от тях – близо 1200 са ловците и риболовците на Добрич.

През 2012 година отбелязахме сто и петнадесет години от учредяването на първото ловно дружество в Добрич. Годишнина, която не е празник само за нас, но и за всички, обичащи дивечовото богатство на Добруджанския край.

На 115 години е и дейността на няколко поколения ловци и риболовци, които охраняват, подхранват и разселват, за да има повече дивеч в родните гори и поля. Празник за всички, които обичат природата и родния край. Тази истинска любов повече от столетие се предава от баща на син и от дядо на внук. Създадените отношения и високата степен на организираност на ловно-рибарското движение помагат за съхраняване и обогатяване на неговите традиции.

Благоприятните условия, които предлага Добруджа за развитието на дивеча, са главната предпоставка за увековечаване на българските традиции в развитието на ловната дейност.

Така се учредява първото ловно дружество в Добрич. Годината е 1897, месецът септември, а името – „Орел“. Сведения за първото му ръководство намираме в списание “ Ловец“от 1909 година.

Вратите на нашата организация винаги са били широко отворени за всички честни и достойни български граждани, за тези, които имат необходимото знание да се подчиняват на дейностите, разкриващи всички прелести, които дава нашата земя.

Съзнаваме ясно, че докато има дивеч, ще има и ловно-рибарска организация, че ние полагаме и ще полагаме грижи за неговото опазване. Определено считам, че всичко това ще изиграе своята роля в бъдеще сред подрастващите, които утре ще станат ловци и ще искат да намерят нашите поля и гори с изобилие от дивеч, за да насладят и те своята душа.

 Силата, която движи нашето Сдружение и неговите членове напред в осъществяването на дейността му не са парите и икономическите интереси, а привързаността към природата, към общуването с нея, към ловуването и риболова, които възпитават в уважение и взаимопомощ, в искрена любов към природата, която сме призвани да пазим. Това са най-истинските отношения и ще ги поддържаме винаги живи.

Честита Сто и петнадесета годишнина!

Наслука!


КООПЕРАТИВНАТА ИДЕЯ В СЕЛО КАМЕН Е ЖИВА

 

Бразда, която ражда хляб

                       На кооперацията в с. Камен

 

Животът тук е земен, натурален –
вода от извор в сребърен бакър.
Широко е и светло в село Камен –
гнездо на чучулига в равен кър.

Селце, превърнато в кооперация,
мъничка като зрънце от синап,
но с бистър ум и честна демокрация
бразда опъва и създава хляб.

Покрита с прах и сламчици от плява,
върти волана тя, върви