Posts Tagged ‘Атанас Пеев’

Атанас Пеев

Атанас Пеев е известен и уважаван краевед, родоизследовател и журналист. Член е на СБЖ (1980), Съюза на учените в България (1998), Съюза на българските музикални и танцови дейци (2006) и на УС на Българската генеалогична федерация „Родознание“ (от 1993 г.). Занимава се активно с родознание и краезнание от 1965 г. С организираната от него на […]