Archive for the ‘Автори’ Category

Николай Николов

МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ ДОРОСТОЛО-ЧЕРВЕНСКИ живот и дейност до 1878 г.   Митрополит Григорий Доростоло-Червенски е една от най-ярките, сложни и противоречиви личности в историята на Българската православна църква през епохата на Възраждането. Той се появява на историческата сцена в началото на 60-те години на XIX век, когато борбата на българския народ за извоюване на църковна национална […]

Цонка Сивкова

Родена е в първите дни на пролетта на 1946 г. в добруджанското село Безводица. Повече от две десетилетия е работила в областта на туризма. Автор е на четири самостоятелни книги: документалната „С песен в сърцето“ (2005) – спомени за приятелството й с добруджанската народна певица Ева Георгиева; поетичната „С дъх на море“ (2007); родоведските „Сивковият […]

Д-р Иван Аврамов

Познавам д-р Иван Аврамов от периода, когато бяхме асистенти във Висшия медицински институт – Варна. Макар и с различни специалности, и в различни катедри, високо го ценях като амбициозен и способен лекар. Случи се така, че защитихме дисертациите за придобиване на научна степен „кандидат на медицинските науки“ (понастоящем – доктор по медицина) в едно и […]

Атанас Пеев

Атанас Пеев е известен и уважаван краевед, родоизследовател и журналист. Член е на СБЖ (1980), Съюза на учените в България (1998), Съюза на българските музикални и танцови дейци (2006) и на УС на Българската генеалогична федерация „Родознание“ (от 1993 г.). Занимава се активно с родознание и краезнание от 1965 г. С организираната от него на […]